Kovintrade
Kovintrade
O NÁSMETALURGIANEWSKONTAKTY

Ferolegúry

Plechy

Nástrojová oceľ

Profily

Tyče valcované

Priemyselné nože

Ostatná metalurgia

 
PRODUKTY – FEROLEGÚRY (FEROALLOYS) 
FeSi, FeMn, FeCr, FeP, FeSiCa, FeV, FeSiMn, FeW, FeMo, FeNb, FeTi
balenie: big bag, sudy (250kg, 500kg)

Ferosilicium: FeSi75 / FeSi65
(Ferrosilicon)
kusovosť: FeSi75: 0 - 3mm, 2 - 12mm, 10 - 50mm, 50 - 150mm / FeSi65: 10 - 80mm

Feromangan: FeMnHC / FeMn aff.
(Ferromanganese)
kusovosť: 10 - 50mm, 10 - 80mm

Ferochrom: FeCrHC / FeCrMC / FeCrLC
(Ferrochromium)
kusovosť: 10 - 50mm, 10 - 100mm

Ferofosfor: FeP
(Ferrophosphorus)
kusovosť: 10 - 50mm

Ferosilikokalcium: FeSiCa
(Ferrosilicocalcium)
kusovosť: 10 - 50mm

PRODUKTY - OČKOVADLÁ, MODIFIKÁTORY
FRSr71
kusovosť: 0,2 - 0,7mm, 0,7 – 2mm, 2 – 6mm

Rubicer
kusovosť: 0,2 - 0,7mm, 0,7 – 2mm, 2 – 6mm

FeSiMg411, FeSiMg511, FeSiMg522, FeSiMg611, FeSiMg731, FeSiMg832, FeSiMg911
kusovosť:  1 - 6mm, 5 – 30mm

 
Kovintrade Group
© 2018 KOVINTRADE Všetky práva vyhradené. Created by Weblife, design by MMFoto.sk, powered by Weblife CMS, webhosting Weblife. Počet prístupov: 384963