Na tomto mieste sa môžete oboznámiť s Pravidlami ochrany osobných údajov spoločnosti Kovintrade, s. r. o., kde si vážime Vašu dôveru. Chceme sa ubezpečiť, že rozumiete tomu, aké informácie zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme, ako ich používame a aké sú Vaše práva.

Tieto pravidla ochrany osobných údajov vstupujú do platnosti 25. mája 2018.

NÁŠ PRÍSĽUB

V spoločnosti Kovintrade, s. r. o., berieme Vaše súkromie veľmi vážne a ceníme si Vašu prejavenú dôveru pri poskytovaní svojich údajov. Budeme sa snažiť, aby sme si tú dôveru aj naďalej udržali.

Nebudeme ohrozovať Vaše súkromie. Pri všetkých našich produktoch a službách, ktoré poskytujeme, berieme ohľad na vaše súkromie. Do všetkých aktivít promptne zapájame našich expertov z rôznych oblastí, vrátane práva, bezpečnosti a technológií, aby sme sa uistili, že žiadne prijaté rozhodnutie nie je v rozpore s ochranou vášho súkromia.

Usilujeme sa o transparentnosť pri spracovaní Vašich údajov. Naše pravidlá ochrany osobných údajov ako aj všetky súvisiace dokumenty sme sa snažili napísať jasne a zrozumiteľne, bez príliš komplikovaného slovníka a s dostatočným množstvom informácií. Chceme sa ubezpečiť, že rozumiete tomu, aké údaje zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme a ako ich používame, ako aj predstaviť Vám možnosti ohľadne udelenia a odobrania súhlasu zhromažďovania týchto údajov.

Usilujeme sa o bezpečnosť Vašich údajov. Vytvorili sme tím spolupracovníkov, ktorý dbá o bezpečnosť Vašich údajov. Naše bezpečnostné postupy neustále aktualizujeme a zároveň sa usilujeme o neustále vylepšovanie bezpečnosti Vašich osobných údajov.

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľ, ktorý je zodpovedný za Vaše osobné údaje, je s súlade s týmito pravidlami ochrany osobných údajov spoločnosť Kovintrade, s. r. o., so sídlom na adrese Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava.

 1. KDE SA UPLATŇUJÚ TIETO PRAVIDLÁ

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov platia pre všetky naše webové stránky, mobilne aplikácie, podujatia a ďalšie služby, ktoré prevádzkuje spoločnosť Kovintrade, s. r. o. Pre zjednodušenie všetky tieto platformy a činnosti v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov  nazývame ako služby.

Pre niektoré služby môžu platiť iné pravidlá ochrany osobných údajov. Pre tieto konkrétne služby budú zverejnené osobitne pravidlá ochrany osobných údajov.

 1. AKÉ INFORMÁCIE ZHROMAŽĎUJEME

Je samozrejmosťou, že bez akýchkoľvek údajov o Vás Vám nemôžeme zaslať ani elektronické ani iné správy. Zároveň zhromažďujeme informácie získané pri používaní našich služieb, napríklad prístupové denníky, ako aj informácie získané od tretích strán, napríklad pri prístupe k našim službám prostredníctvom sociálnych sieti. Ak sa chcete o tom dozvedieť viac, prečítajte si informácie uvedené nižšie.

a) Údaje, ktoré nám poskytnete sami

Používaním niektorých z našich služieb nám poskytnete určité informácie. Tieto informácie sa môžu poskytovať v rámci nasledujúcich služieb:

 • Keď sa prihlásite k odberu nášho bulletinu, poskytnete nám prihlasovacie údaje, medzi ktoré patrí Vaša e-mailová adresa a niektoré ďalšie informácie.
 • Keď sa zúčastníte prieskumov alebo fókusových skupín, kde nám poskytnete svoj názor o našich službách alebo odpovedáte na naše otázky.
 • Keď sa zúčastnite našich propagačných akcií, súťaží alebo iných podujatí, niekedy zhromažďujeme údaje, ktoré sa používajú na Vaše prihlásenie.
 • Keď nás kontaktujete, aby ste nás oslovili a požiadali o naše služby, zhromažďujeme údaje, ktoré nám poskytnete počas našej interakcie.

b) Údaje získané pri používaní našich služieb

Pri používaní našich služieb zhromažďujeme informácie o Vašej aktivite, medzi iným o použitých funkciách, o spôsobe ich použitia a o type zariadenia, ktoré používate na prístup k našim službám. Viac informácií nájdete nižšie:

> Informácie o použití

Zhromažďujeme informácie o Vašej aktivite počas používania našich služieb, najmä o tom, ako ich používate (napr. dátum a čas prihlásenia, ktoré funkcie ste použili, vyhľadávania, kliknutia a stránky, ktoré sa Vám zobrazili, ako aj referenčné adresy webových stránok a reklám, na ktoré ste boli presmerovaní z našej stránky).

> Informácie o zariadení

Zhromažďujeme informácie zo zariadenia ako aj o samotných zariadeniach, ktoré používate na prístup k našim službám, vrátane nasledujúcich informácií:

informácie o hardvéri a softvéri, ako sú IP adresa, identifikačné číslo a typ zariadenia, špecifikácia a nastavenia konkrétnych aplikácií a informácie o zlyhaniach aplikácií, reklamné identifikátory (napríklad AAID spoločnosti Google a IDFA spoločnosti Apple, ktoré sú náhodne vygenerované čísla, ktoré môžete resetovať v nastaveniach zariadenia), typ prehliadača, verzia a jazyk, operačný systém, časové pásmo, identifikátory spojené so súborom cookies alebo inými technológiami, ktoré umožňujú jednorazovo identifikáciu Vášho zariadenia alebo prehliadača (napr. adresa IMEI/UDID a MAC).

> Ďalšie informácie

S Vašim súhlasom môžeme zhromažďovať aj informácie o Vašej polohe (zemepisnú šírku a dĺžku) pomocou rôznych spôsobov, v závislosti od použitej služby a zariadenia, vrátane spojení GPS, Bluetooth a Wi-Fi. Zhromažďovanie informácií o Vašej polohe sa môže vyskytovať v pozadí, aj keď už nebudete používať naše služby, a síce v prípade, že sa Váš súhlas výslovne vzťahuje aj na takéto zhromažďovanie informácií. Ak nám neudelíte súhlas so zhromažďovaním informácií o Vašej polohe, tieto informácie nebudeme zhromažďovať.

 1. SÚBORY COOKIES A TECHNOLÓGIE NA ZBER ÚDAJOV

Na našich internetových stránkach používame súbory cookies a iné podobné technológie (napr. webové majáky a pixely) na rozpoznanie Vás a/alebo Vašich zariadení. Používanie týchto technológií na našich stránkach môžeme povoliť aj tretím stranám. V pravidlách používania súborov cookies, ktoré sú uverejnené na našich stránkach, môžete nájsť ďalšie informácie o tom, na čo sa súbory cookies používajú (napríklad na overovanie Vašej totožnosti, uloženie Vašich preferencií a nastavení, pri analýze návštevnosti a trendov, na poskytovanie a meranie efektívnosti reklamných kampaní, ako aj na umožnenie používania prepojenia na sociálne siete) a ako môžete lepšie kontrolovať ich použitie prostredníctvom nastavení Vášho webového prehliadača a ďalších nástrojov.

Niektoré webové prehliadače (vrátane prehliadačov Safari, Internet Explorer, Firefox a Chrome) majú funkciu „Nesledovať“ („Do Not Track“ – DNT), ktorá sa môže zapnúť, keď používateľ nechce, aby sa sledovala jeho online aktivita. Ak webová stránka, ktorá reaguje na signál DNT, detektuje tento signál, prehliadač môže tejto webovej stránke zabrániť zhromažďovanie určitých informácií o používateľovi. Nie všetky prehliadače umožňujú funkciu DNT a signály DNT zatiaľ nie sú jednotné. Z tohto dôvodu internetové stránky mnohých firiem v súčasnosti nereaguje na signály DNT.

 1. AKO POUŽÍVAME INFORMÁCIE

Hlavným dôvodom, prečo používame Vaše informácie, je poskytovanie a vylepšovanie našich služieb. Zároveň Vaše informácie používame aj na Vašu ochranu. Prečítajte si podrobnejšie vysvetlenie rôznych dôvodov, prečo používame Vaše informácie, kde uvádzame aj praktické príklady.

     Aby sme Vám mohli poskytnúť naše služby

 • Aby sme mohli s Vami komunikovať o našich službách, vrátane spravovania objednávok a fakturácie;
 • Aby sme Vám mohli poskytnúť zákaznícku podporu a odpovedať na Vaše dopyty;
 • Aby sme Vám mohli zasielať elektronické správy.

     Aby sme Vám mohli poskytnúť relevantné ponuky

 • Aby sme mohli spravovať propagačné akcie, súťaže alebo iné ponuky;
 • Aby sme sa mohli spojiť s Vami prostredníctvom e-mailu, telefónu, sociálnych sieti alebo mobilného zariadenia o službách, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať.

     Aby sme mohli zlepšiť naše služby a vyvíjať nové

 • Aby sme mohli spravovať fókusové skupiny a robiť prieskumy;
 • Aby sme mohli analyzovať správania používateľov s cieľom zlepšovať naše služby;
 • Aby sme mohli vyvinúť nové funkcie a služby.

     Aby sme mohli odhaliť a zabrániť podvodom a iným nezákonným a neoprávneným činnostiam

 • Aby sme sa mohli zaberať so skutočnými a údajnými porušeniami zákona;
 • Aby sme mohli analyzovať údaje a tým lepšie porozumieť týmto činnostiam a následne implementovať vhodné protiopatrenia;
 • Aby sme mohli uchovávať údaje o podvodoch a zabrániť ich opakovaniu.

     Aby sme zabezpečili súlad s právnymi predpismi

 • Aby sme dodržiavali zákonné požiadavky;
 • Aby sme poskytli pomoc orgánom presadzovania práva;
 • Aby sme mohli presadzovať alebo uplatňovať naše práva.

Pri spracovaní Vašich údajov vychádzame z nasledujúcich právnych predpisov:

Poskytovanie služieb – Najčastejším dôvodom, prečo spracúvame Vaše informácie, je plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli.

Oprávnený záujem – Vaše informácie môžeme zhromažďovať len vtedy, ak existuje oprávnený záujem. Napríklad pri analýze správanie používateľov našich služieb, aby sme mohli služby neustále zlepšovať alebo Vám navrhnúť ponuky, o ktorých si myslíme, že by Vás mohli zaujímať. Zároveň informácie spracúvame na administratívne účely, zisťovanie podvodov a iné právne účely.

Súhlas – Niekedy môžeme požiadať aj o Váš súhlas, aby sme mohli z konkrétnych dôvodov používať Vaše informácie. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a síce nás stačí kontaktovať na adrese uvedenej na konci týchto pravidiel ochrany osobných údajov.

 1. AKO ZDIEĽAME INFORMÁCIE

Keďže naším cieľom je ponúknuť Vám dokonalé služby, zdieľame aj niektoré informácie o používateľoch s poskytovateľmi služieb a našimi partnermi, ktorí nám pomáhajú pri poskytovaní služieb, a v niektorých prípadoch aj s právomocami. Prečítajte si podrobnejšie vysvetlenie, ako zdieľame Vaše informácie s ostatnými.

 • S našimi poskytovateľmi služieb a partnermi

Na zabezpečovanie a zlepšovanie našich služieb niekedy používame pomoc externých partnerov (tzv. tretie strany). Partneri nám pomáhajú pri poskytovaní a údržbe webslužieb, príprave analýz, spracovaní marketingových kampaní a finančných transakcií, ako aj pri zabezpečovaní bezpečnostných operácií. Pred zapojením nového externého partnera dodržiavame prísny postup overovania ich postupov a dodržiavania pravidiel ochrany osobných údajov.

 • Pre podnikové transakcie

Vaše informácie môžeme poskytnúť osobám a firmám, ktoré sa podieľajú, či už úplne alebo čiastočne, na zlúčení, predaji, kúpe, reštrukturalizácii, reorganizácii, konkurze spoločnosti alebo pri zmene vlastníctva či s účelom vykonávania auditu.

 • Keď to vyžaduje zákon

Vaše informácie môžeme zverejniť aj v prípade, aby sme: (I) dodržali právne postupy a požiadavky, ako sú súdne príkazy, predvolania na súd alebo príkaz na prehliadku, vyšetrovanie zo strany orgánov štátnej správy alebo orgánov činných v trestnom konaní; (II) pomohli pri predchádzaní trestných činov alebo pri ich odhaľovaní (s ohľadom na právne predpisy); alebo (III) na ochranu bezpečnosti iných osôb.

 • Pri presadzovaní zákonných práv

Informácie môžeme zdieľať aj v prípade: (I) ak by ich zverejnenie zmiernilo našu zodpovednosť v súdnom spore alebo hroziacom súdnom spore; (II) ochrany zákonného práva spoločnosti alebo našich používateľov, obchodných partnerov a iných zainteresovaných strán; (III) presadzovania našej dohody, ktorú sme s vami uzavreli; a (IV) vyšetrovania alebo predchádzania iným trestným činom, podozrenia z podvodu alebo iného protiprávneho konania.

 • S Vaším súhlasom alebo na Vašu žiadosť

Môžeme Vás požiadať o súhlas so zdieľaním Vašich informácií s tretími stranami. V tom prípade vždy vysvetlime, prečo chceme informácie zdieľať.

Vo vyššie uvedených prípadoch môžeme používať a zdieľať aj iné informácie, ktoré nepatria medzi osobné údaje (napríklad informácie, ktoré neprezrádzajú Vašu identitu, ako sú informácie o zariadeniach, všeobecné demografické údaje, všeobecné údaje o správaní používateľa a geolokácia), ako aj osobné informácie v skrytej zakódovanej forme. Tieto informácie môžeme zdieľať s tretími stranami, najmä s marketingovými spoločnosťami, z účelom poskytovania cielenej reklamy na webových stránkach alebo aplikáciách tretích strán.

 1. CEZHRANIČNÝ PRENOS ÚDAJOV

Informácie podľa odseku 6 sa môže vo niektorých prípadoch zdieľať aj do iných krajín, napríklad do Spojených štátov amerických a iných jurisdikcií. Pre zahraničné prenosy údajov z krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) do iných krajín používame štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou alebo požadujeme inú vhodnú záruku ochrany osobných údajov, aby sme povolili zdieľanie údajov do krajín mimo EHP. Štandardné zmluvné doložky sú záväzky medzi spoločnosťami, ktoré zdieľajú osobné údaje a iné informácie, a zaväzujú spoločnosti, aby chránili súkromie a bezpečnosť Vašich údajov.

 1. VAŠE PRÁVA


Veríme, že chcete mať prehľaď nad tým, ako používame a spracúvame informácie o Vás. K dispozícii sú nasledujúce nástroje na ochranu Vašich údajov:

    > Prístup k svojim osobných údajom a aktualizácia údajov;

    > Povolenia zariadenia. Mobilné zariadenia umožňujú nastavenie povolení a upozornení pre určité typy údajov, ako sú napríklad lokalizačné služby. Ak sa vo svojom mobilnom zariadení rozhodnete obmedziť niektoré z týchto možností, niektoré služby už nemusia fungovať.

Chceme, aby ste poznali svoje práva na súkromie. Tu je niekoľko dôležitých bodov:

    > Skontrolujte si svoje údaje. Zákon o ochrane osobných údajov Vám dáva právo na kontrolu osobných údajov, ktoré o Vás máme. Kópiu svojich osobných     údajov môžete od nás vždy vyžiadať.

    > Aktualizujte svoje údaje. Ak sa domnievate, že údaje, ktoré o Vás máme, sú nesprávne alebo už nemáme právo na ich používanie, ako aj v prípadoch, že si  želáte požiadať o ich opravu, vymazanie alebo chcete namietať proti ich spracovaniu, nás kontaktujte na našu e-mailovú adresu, ktorá je uvedená dole.

Kvôli Vašej bezpečnosti a bezpečnosti našich zákazníkov a partnerov Vás môžeme pred splnením žiadosti požiadať o preukázanie totožnosti.

Z určitých dôvodov sa môže Vaša žiadosť aj zamietnuť, a síce v prípade ak bola žiadosť nezákonná alebo ak je pri tom porušované obchodné tajomstvo, duševné vlastníctvo, resp. zasahuje do súkromia inej osoby. Vašu žiadosť o vymazanie osobných údajov a zákaz ich spracovania nemôžeme splniť ani v prípade, ak by nám bolo kvôli tomu už znemožnené naďalej Vám poskytovať naše služby.

    > Zodpovednosť. Ak máte pochybnosti o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

 1. ZABEZPEČENIE VAŠICH ÚDAJOV

Usilovne pracujeme na tom, aby sme zabránili neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom a aby nedošlo k ich pozmeňovaniu, zverejneniu alebo zničeniu. Rovnako ako všetky technologické a iné spoločnosti, aj naša spoločnosť prijala opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov, pri tom Vám však z dôvodu technologických rizík nemôžeme sľúbiť, že Vaše osobné údaje budú navždy v bezpečí.

Pravidelne monitorujeme naše systémy a zisťujeme potenciálne zraniteľné miesta a útoky. Pravidelne kontrolujeme aj procesy zhromažďovania, ukladania a spracovania údajov, aby sme mohli stále vylepšovať naše fyzické, technické a organizačné opatrenia.

 1. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE INFORMÁCIE

Vaše osobné údaje uchovávame iba dovtedy, kým ich potrebujeme na legitímne obchodné účely (podľa odseku 5):

 • informáciu musíme uchovávať v súlade s platnými právnymi predpismi (niektoré „prevádzkové údaje“ sa napríklad archivujú jeden rok, kniha doručených a odoslaných faktúr do desať rokov atď.);
 • informácie musíme uchovávať, aby sme mohli preukázať súlad s príslušnými zákonmi (záznamy o Vašom súhlase s našimi zmluvnými podmienkami, zásadami ochrany osobných údajov a iné podobné súhlasy sa uchovávajú päť rokov);
 • informácie musíme uchovávať kým existuje nevyriešený spor, žiadosť alebo iné okolnosti, ktoré si vyžadujú, aby sme príslušné informácie uchovali až do ich vyriešenia;
 • informácie musíme uchovávať pre naše legitímne obchodné záujmy, ako je napríklad predchádzanie podvodom alebo zvýšenie bezpečnosti a ochrany používateľov.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pre technické obmedzenia nemôžeme sľúbiť, že všetky údaje sa odstránia v stanovenom časovom rámci.

 1. KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto pravidiel ochrany osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať na e-mailovú adresu kovintrade@kovintrade.sk.