Plechy a pásky pre elektrotechniku (DYNAMO)

Mgr. Renato Rupnikobchodný zástupca / konateľ
T: 0903 584-203
E: renato.rupnik@kovintrade.sk
Sandi Lebanobchodný zástupca
T: 0911 260-036
E: sandi.leban@kovintrade.sk

Orientované plechy a pásy pre elektrotechniku (tepelne spracované)

  • hrúbka 0,35 mm: M270-35A, M300-35A, M330-35A

  • hrúbka 0,50 mm: M250-50A, M310-50A, M350-50A, M400-50A, M470-50A, M530-50A,M600-50A, M700-50A, M800-50A

  • hrúbka 0,65 mm: M470-65A, M530-65A, M600-65A, M700-65A, M800-65A

  • hrúbka 1,00 mm: M800-100A

PLECHY:
Šírka: 1000 – 1250 mm
Dĺžka: 1000 – 3000 mm

PÁSKY:
Šírka: 15 – 1250 mm

Ponúkame aj iné formáty podľa dohody.

Izolácia:

  •  C3

  •  C5

  • Voltatex 1175W (Backlack)