Nástrojová a špeciálna oceľ

Marek Valiguraobchodný zástupca
T: 0903 446-932
E: marek.valigura@kovintrade.sk
Sandi Lebanobchodný zástupca
T: 0911 260-036
E: sandi.leban@kovintrade.sk

Oceľ pre prácu za studena

Má vysoký obsah chrómu, vysokú pevnosť povrchu, pevnosť v ťahu, tvrdosť a veľmi dobrú odolnosť proti opotrebeniu. Používa sa pre rôzne nástroje pre tvárnenie za studena, ako sú rezné nástroje, meracie nástroje atď.

Na sklade držíme nasledujúce oceľové triedy:

 • W. Nr. 1.2379

  Priemer10 – 523 mm
  Široká plochá: hrúbka 26 – 90 mm, šírka 505 mm
  Bloky: hrúbka 100 – 500 mm, šírka 500 – 1010 mm
 • W. Nr. 1.2842

  Priemer: 15 – 252 mm
  Široká plochá: hrúbka 26 – 90 mm, šírka 505 mm
  Bloky: hrúbka 500 mm, šírka 800 mm
 • W. Nr. 1.2767

  Bloky: hrúbka 300 – 500 mm, šírka 500 – 800 mm
 • W.Nr. 1.2080

  Priemer: 10 – 523 mm
  Široká plochá: hrúbka 26 – 90 mm, šírka 505 mm
  Bloky: hrúbka 300 – 500 mm, šírka 500 – 800 mm

Okrem vyššie uvedených tried ocele Vám môžeme zabezpečiť aj nasledujúce materiály:
W.Nr. 1.2360; 1.2362; 1.2363; 1.2436; 1.2550; 1.2631; 1.2746;
OH 255.

Oceľ pre prácu za tepla

Charakteristické vlastnosti ocele sú pevnosť a tvrdosť, ktoré sú potrebné pre prácu s nástrojmi pri vysokých teplotách. Taká oceľ sa používa na výrobu nástrojov pre horúce spracovanie, napr. nástroje pre tlakové liatie, rezanie za tepla, vytláčanie hliníka atď.

Na sklade držíme nasledujúce oceľové triedy:

 • W. Nr. 1.2343

  Priemer: 15 – 353 mm
  Široká plochá: hrúbka 26 – 90 mm, šírka 505 mm
  Bloky: hrúbka 100 – 600 mm, šírka 500 – 1010 mm
 • W. Nr. 1.2343 ESU

  Bloky: hrúbka 300 – 640 mm,
  šírka 500 mm – 1010 mm
 • W. Nr. 1.2344

  Bloky: hrúbka 400 mm, šírka 700 mm
 • W. Nr. 1.2344 EPŽ

  Bloky: hrúbka 400 mm, šírka 800 mm

Okrem vyššie uvedených tried ocele Vám môžeme zabezpečiť aj nasledujúce materiály:
W.Nr. 1.2316; 1.2345; 1.2358; 1.2365; 1.2367; 1.2581; 1.2714.

Oceľ pre tvarovanie plastov

Nástroje pre tvarovanie plastov odolávajú vysokým tlakom a teplotám. Taká oceľ sa vyznačuje odolnosťou proti opotrebeniu a v niektorých prípadoch aj odolnosťou proti korózii. Používa sa na výrobu aktívnych dielov a základových dosiek pre nástroje.

Na sklade držíme nasledujúce oceľové triedy:

 • W. Nr. 1.2312+QT

  Priemer: 20 – 302 mm
  Plochá: hrúbka 10 – 110 mm
  Bloky: hrúbka 200 – 600 mm,
  šírka 1010 – 1650 mm
 • W.Nr. 1.2738 (+QT; mod. High-Hard)

  Bloky: hrúbka 300 mm, šírka 1500 mm

Okrem vyššie uvedených tried ocele Vám môžeme zabezpečiť aj nasledujúce materiály:
W.Nr. 1.2316; 1.2083; 1.2085; 1.4034.

Špeciálne ocele

Špeciálna oceľ spĺňa veľmi špecifické normy a používa sa v energetickom, ropnom a plynárenskom priemysle, v letectve, chemickom priemysle atď.

Na sklade držíme nasledujúce oceľové triedy:

 • W.Nr.1.4913+QT

  Priemer: 8 – 180 mm
 • W.Nr.1.4021 + QT

  Priemer: 18 – 105 mm
 • ČSN 17027/17029

  Priemer: 18 – 260 mm
 • W.Nr.1.4006

  Plochá: hrúbka 80 – 110 mm, šírka 90 – 130 mm
  Štvorec: 35×35 – 75×75 mm
 • W.Nr.1.4923

  Plochá: hrúbka 20 – 95 mm, šírka 40 – 480 mm
  Štvorec: 35×35 – 50×50 mm

Okrem vyššie uvedených tried ocele Vám môžeme zabezpečiť aj nasledujúce materiály:
W.Nr. 1.4006, 1.4021, 1.4057, 1.4903, 1.4913, 1.4923, 1.4938, 1.4120, 1.4313, ČSN 17027.6, ČSN 17029.2

Rýchlorezná oceľ

Rýchlorezná oceľ sa používa najmä na výrobu rezných nástrojov (vrtáky, nože, frézy). Je vysoko tvrdá a ostáva tvrdá aj po prehriatí.

Na sklade držíme nasledujúce oceľové triedy:

 • W. Nr. 1.3343

  Priemer: 12 – 200 mm
  Bloky: hrúbka 100 – 150 mm, šírka 300 mm
 • W. Nr. 1.3355

  Priemer: 12 – 200 mm

Okrem vyššie uvedených tried ocele Vám môžeme zabezpečiť aj nasledujúce materiály:
W.Nr. 1.3243 a 1.3247.