Predajná sieť

Kovintrade, s. r. o., je slovenská obchodná spoločnosť so sídlom v Bratislave a je jedná z 11 dcérskych spoločnosti slovinskej firmy Kovintrade, ktorá sídli v slovinskom meste Celje.

Skupina Kovintrade spolupracuje s viac ako 1500 rôznymi dodávateľmi z päťdesiatych krajín sveta.